Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 48 (64%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 17 (22%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 9 (12%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 47 (63%)Отлагат се прекалено често
  2. 19 (25%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 8 (10%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 32 (21%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 20 (13%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 25 (17%)Не явяване на свидетелите
  4. 23 (15%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 15 (10%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 13 (8%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 9 (6%)Неявяване на страните
  8. 9 (6%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 17 (13%)Съд
  2. 29 (23%)Адвокати
  3. 23 (18%)Свидетели
  4. 19 (15%)Другата страна
  5. 21 (16%)Вещите лица
  6. 8 (6%)Служителите в съда
  7. 9 (7%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 44 (59%)2 седмици
  2. 24 (32%)1 месец
  3. 4 (5%)2 месеца
  4. 1 (1%)3 месеца
  5. 1 (1%)повече

Посещения:418354