УКАЗАНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПРАВКИТЕ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА И АКТОВЕ :

             В ЛЯВАТА ЧАСТ НА СТРАНИЦАТА Е МЕНЮТО НА САЙТА.

            РЕДОВЕТЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА И АКТОВЕ СА:

  • СПРАВКА ЗА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

  • СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

ПОЛЗВАНЕТО НА СПРАВКИТЕ СТАВА С ИЗБИРАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ РЕД ОТ МЕНЮТО.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ИЛИ ПАРОЛА.


Посещения:540069