доклади и отчети

ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА 2018г..pdf

ДОКЛАД ЗА 2017г..pdf

ДОКЛАД ЗА 2016г..pdf

 ДОКЛАД ЗА 2015г..pdf

ДОКЛАД ЗА 2014г..pdf

 

ДОКЛАД ЗА 2013г..pdf

ДОКЛАД ЗА 2012г.pdf

Доклад за 2011.pdf 

Доклад за 2010г.doc

Доклад за 2009г.doc

Доклад за 2008г.doc

 

 

 ОТЧЕТИ

 ОТЧЕТИ I-ВО полугодие 2019г.xlsx

 

ОТЧЕТИ_2018.xlsx

 

ОТЧЕТИ I-во полугодие 2018.xlsx

 

 

ОТЧЕТИ 2017.xlsx

ОТЧЕТИ I-ВО ПОЛУГОДИЕ 2017г.xlsx

 

ОТЧЕТИ 2016г..xlsx

ОТЧЕТИ I-ВО ПОЛУГОДИЕ 2016г.xlsx

 

ОТЧЕТИ 2015г..xlsx

ОТЧЕТИ I-ВО ПОЛУГОДИЕ 2015г.

ОТЧЕТ ОБЩИ.xls

ОТЧЕТ НАКАЗАТЕЛНИ.xls

ОТЧЕТ ГРАЖДАНСКИ.xls

 

ОТЧЕТИ 2014г.

ОТЧЕТ ОБЩИ.xls

ОТЧЕТ НАКАЗАТЕЛНИ.xls

ОТЧЕТ ГРАЖДАНСКИ.xls

 

ОТЧЕТИ I-ВО ПОЛУГОДИЕ 2014г.

ОТЧЕТ ОБЩИ.xls

ОТЧЕТИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.xls 

ОТЧЕТИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА .xls

 

ОТЧЕТИ 2013г.

ОТЧЕТИ ОБЩИ.xls

ОТЧЕТИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.xls

ОТЧЕТИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.xls

 

ОТЧЕТИ  I-ВО ПОЛУГОДИЕ  2013г.

OTЧET ОБЩИ .xls

ОТЧЕТ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.xls

ОТЧЕТ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.xls

 

ОТЧЕТИ 2012г. :

ОТЧЕТ ОБЩИ.xls

ОТЧЕТ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.xls

 ОТЧЕТ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.xls

 

ОТЧЕТИ 2009 г. :

справка по съдебното изпълнение.xls

отчет.xls

отчет по гражданските дела.xls

отчет по наказателните дела.xls

отчет върнати обжалвани и протестирани граждански дела.xls

 

ОТЧЕТИ 2010 г.

отчет общи.xls

отчет по гражданските дела.xls

отчет по наказателните дела.xls

 

ОТЧЕТИ 2011 г.

отчет общи.xls

отчет по наказателни дела.xls

отчет по граждански дела.xls

 

 

 

 

 

 

 


Посещения:540070