konkurs delovoditel sis

                      

                 КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИС"

 

   СПИСЪК НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ.PDF    

 

 

 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСЯТА ПО ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ.PDF

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ.PDF

 

 

 РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

 
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността “съдебен деловодител СИС “
 
 
 
За повече информация и контакти:
Административен секретар Галина Василева - тел. 0723 / 69 344, на интернет-страницата на Районен съд - Ботевград - http://rs-botevgrad.org  и обява в централен ежедневник 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд-Ботевград-Ил. ЦВЕТКОВА

 

 ЗАПОВЕД НА АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА РС-БОТЕВГРАД.pdf

 

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.pdf


Посещения:531677