konkurs sekretar

СПИСЪК НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОНКУРСА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР".PDF 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРСА ЗА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР КАНДИДАТИ.pdf

 

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността “съдебен секретар” по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
по заместване
 
За повече информация и контакти:
Административен секретар Галина Василева - тел. 0723 / 69 344,както и на интернет-страницата на Районен съд - Ботевград - http://www.rs-botevgrad.org. и обява в централен ежедневник
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд-Ботевград-Ил. ЦВЕТКОВА

 

ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.PDF

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.pdf

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF

 

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc


Посещения:502790