konkurs statistik

 

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ.doc 

 

 

списък на допуснатите кандидати.doc

 

 

 

 списък на недопуснатите кандидати.doc

 

 

допълнително допуснати кандидати.doc

 

РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

 
ОБЯВЯВА конкурс за длъжността съдебен статистик, регистратура
  
 
 
За повече информация и контакти:
Административен секретар Галина Василева - тел. 0723 / 69 344, на интернет-страницата на Районен съд - Ботевград - http://rs-botevgrad.org  и  на  стр. 28 във в-к „Телеграф” от дата: 03.11.2015г.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен съд-Ботевград-Ил. ЦВЕТКОВА

   ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РС-БОТЕВГРАД.pdf

    ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.doc

   ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ.doc

    ЕТИЧЕН КОДЕКС.PDF

              

 

 


Посещения:535999