наказателни дела

 

 

Легенда за наименоване на съдебните актове : R - решение (R-256-06), като (256) е номер на дело, (06) е 2006 година; P - присъда (P-58-07); O - определение (О-577-07), като (О2-577-07), (О3-577-07) са съответно второ и трето определение по същото дело; M - мотиви (M-458-07); S - споразумение (S-858-07); razp - разпореждане (razp-58-07); post - постановление (post-54-07); rez - резолюция (rez-35-07).
Посещения:531699