СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 ЦЕНТРАЛИЗИРАН УЕБ ИНТЕРФЕЙС НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ/

 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

 

 

Легенда за наименоване на съдебните актове :

 
R - решение (R-256-06), като (256) е номер на дело, (06) е 2006 година;
P - присъда (P-58-07);
O - определение (О-577-07), като (О2-577-07), (О3-577-07) са съответно второ и трето определение по същото дело;
M - мотиви (M-458-07);
S - споразумение (S-858-07);
razp - разпореждане (razp-58-07);
post - постановление (post-54-07);
rez - резолюция (rez-35-07).


Посещения:540060