Съдии


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД

Недко Петров 

 


РАЙОННИ СЪДИИ

Илияна Цветкова

Цветанка Гребенарова

Петя Стоянова

Цветан Петков

Катерина Ненова

 

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Радослава Цекова

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Надя Василева

Соня Геровска

 


Посещения:540041