Съдии


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД

Илияна Цветкова 

 


РАЙОННИ СЪДИИ


Цветанка Гребенарова

Петя Стоянова

Цветан Петков

Катерина Ненова - командирована от Софийски окръжен съд

 

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Радослава Цекова

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Надя Василева

Соня Геровска

 


Посещения:527161