съобщение

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
От 01 юли 2013 г. до 12 юли 2013  г. /вкл./
Районен съд - Ботевград ще бъде с променено работно време,
поради извършваща се инвентаризация в съда,
съгласно чл. 163, ал. 5 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
 
Службите в Районен съд - Ботевград ще работят с граждани и институции         
 сутрин от 09.00 ч. до 12.00 ч.
 

Посещения:539213