съобщение1

 

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

в Районен съд - Ботевград и Районна прокуратура-Ботевград
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Районен съд-Ботевград и Районна прокуратура-Ботевград ОБЯВЯВАТ 09 май 2014г. за Ден на отворени врати.
В Деня на отворените врати граждани и журналисти ще могат да посетят Съдебна палата- Ботевград и ще могат да се запознаят със сградата на съда, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите, прокурорите и съдебните служители, с Интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от този източник.
В кабинета на Председателя на Районен съд-Ботевград ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на желаещите граждани и журналисти.
„Денят на отворените врати” ще протече по следния начин:
-        Разглеждане на Съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.
-      Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда, включващо разглеждане на регистратура, служби, деловодства, кабинети, съдебна зала и др.
-      Всяка група ще има специална среща с административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията.
-       Съдия от съда ще ги запознае със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд. Специално внимание ще се обърне на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.
-            Лекция на тема „Наркотици”.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10:00ч. до 15:00ч.
Молим Ви, да имате предвид, че не можем да обсъждаме конкретни дела или да даваме съвети за решаване на конкретни проблеми.
Провеждането на Деня на отворени врати в органите на съдебната власт е заложено в Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Посещения:540002